Anthony Karel Čater s. p.

The Medium is the Message - Marshall McLuhan

Delavnice v angleščini

Canadian loon

- komunikacija & prepričevanje

- kreativnost & 'brainstorming'

- pogajanje & predstavitve

- psihologija učenja


Mnogo mojih strank je imelo za seboj že leta in leta raznih angleških tečajev. Nočejo več delati tipičnih vaj za slovnico in bralno razumevanje. Po drugi strani so ravno ti najbolj uživali pri možnosti izboljšati kakšno drugo veščino v angleškem okolju.

To je lahko resna priprava za prihodnji izziv, ali zabava in sprostitev s svojimi sodelavci. V glavnem je delavnica strukturirana tako, da rešujemo abstraktne in konkretne probleme, lahko pa pričakujete zelo zanimive rešitve, saj 'brainstorming' v tujem jeziku vedno nudi nepričakovane rezultate.

Delavnice v angleščini so lahko del navadnega tečaja, ki se razvija iz tedna v teden, ali pa predstavljajo intenzivno in samostojno polovico dneva kreativnosti in izzivov.