Anthony Karel Čater s. p.

The Medium is the Message - Marshall McLuhan

Za jezikovne šole in učitelje

Trees and sun

Ali imate jezikovno šolo? Ali ste učitelj, ali pa boste postali učitelj?

Biti učitelj je nekaj posebnega. Nasprotno z veliko drugimi poklici imate nenehen stik s strankami in praktično nikoli ne delate skupaj s sodelavci. Poleg tega mnogi učitelji menijo, da direktorji z zgolj poslovno izobrazbo in ozadjem ne razumejo njihovih potreb v celoti – če pa jih, so iskani in je zelo prijetno delati z njimi.

Osebno verjamem, da učitelji in tisti, ki delajo na področju poučevanja, morajo sodelovati, da bi vzdrževali visok standard. Tudi, če ne mislite ostati v učiteljskem poklicu za vedno, vam lahko radovednost o možnostih in potencialu svojih študentov in sebe zelo koristi.

Zato vodim posebne delavnice in okrogle mize, ki so namenjene medsebojnim pogovorom med učitelji (in z delodajalci), da lahko podelijo svoje izkušnje in izboljšajo svoje veščine.