Anthony Karel Čater s. p.

The Medium is the Message - Marshall McLuhan

Na začetku

Turtle crossingKratko osebno posvetovanje in evaluacija nam pokažeta, kje naj bi začeli delati ter v katero smer naj gremo. S tem tudi dobim dobro predstavo, kaj že obvladate.

Uporabljam več učbenikov in razna gradiva skupaj s praktičnimi izkušnjami, da oblikujem naša srečanja po vaših potrebah, zahtevah in stilu učenja.

Sam sem se naučil dveh jezikov (slovenščine in ruščine) po 23-em letu, zato dobro vem, kako se večina učencev počuti, in kaj potrebujejo v različnih etapah učnega procesa.