Anthony Karel Čater s. p.

The Medium is the Message - Marshall McLuhan

Moje ozadje

Country road

 

Rojen govorec angleščine iz Toronta, Kanada.

 

15 let izkušenj kot učitelj v Sloveniji, tekoče znanje slovenščine in ruščine.

Bogate delovne izkušnje s slovenskimi in ruskimi poslovneži visokega profila.

Diplome iz Kanade in Slovenije, ki obsegajo znanje jezikoslovja in poučevanja.

Izkušnje z učenjem vseh ravni, od začetniške do najvišje.

 

Cene/Tarife, reference in CV na prošnjo.